Nieuwsbrief mei 2011

10-05-2011

Beste donateurs en vrienden van Happy Life

In onze vorige nieuwsbrief van december 2010 schreven we over de vele projecten die we in voorbereiding hadden.
Een tweetal projecten is inmiddels uitgevoerd en hier willen we natuurlijk graag de aandacht op vestigen. Ook is de kascontrole over 2010 afgerond en is de website weer helemaal bijgewerkt.

Bali | Opknappen kleuterschool

In december 2010 is begonnen met de grote opknapbeurt van een kleuterschool in Sengkidu op het eiland Bali. Het gebouw was erg verwaarloosd en dringend aan een lik verf, nieuwe tegels, een opgeknapte inventaris en nieuw schoolbord toe. Johan en Anke vd Klein van Stichting Steunpunt Bali hebben dit project begeleid. Op onze website staan 2 verslagen van dit project waar je aan de hand van foto's en tekst kunt zien hoe het werk vordert. Vooral de foto's van voor en na geven een goed beeld van de verbeteringen die zijn doorgevoerd. De school is erg blij met de verbeteringen en is weer extra gemotiveerd om de jonge leerlingen op weg te helpen naar een betere toekomst!

Bali | Nieuwe inventaris bibliotheek

Johan en Anke vd Klein van Stichting Steunpunt Bali hebben onze hulp ook ingeroepen bij het inrichten van een bibliotheek van een school in Candidasa. Het is een gezamenlijk project, waarbij Stichting Steunpunt Bali samen met een school in Hilversum voor een nieuw gebouw en boeken heeft gezorgd, alleen was er geen geld meer over voor de inventaris. Hier is Stichting Happy Life bijgesprongen door deze inventaris te bekostigen. De leerlingen van de bijbehorende school hebben in een prijsvraag een nieuwe naam bedacht voor de bieb, de winnares mocht het naambord onthullen en haar klas werd getrakteerd op chocoladewafels. Leuke foto's alsmede een uitgebreid verslag over dit project is te vinden op de website.

Kascontrole

In februari 2011 heeft weer de jaarlijkse kascontrole over 2010 plaatsgevonden. Mike van Alen en Wim Kraal hebben de financiële administratie onder de loep genomen. Een positief oordeel was het resultaat. Je kunt de financiële stukken inzien op de website.
We hebben door het kleine aantal vrijwilligers en de gedegen voorbereiding die de projecten vergen in 2010 geen al te groot aantal projecten kunnen uitvoeren. We vinden het belangrijk om er zeker van te zijn dat ons geld goed wordt besteed. Hierdoor is de kaspositie van Stichting Happy Life op dit moment zeer goed. In 2011 hopen we wat meer projecten te kunnen financieren, we zijn in ieder geval al goed op weg met de 2 afgeronde projecten op Bali.

Voedselloket Almere

In december 2010 hebben we weer 1500 euro overgemaakt naar Stichting Voedselloket Almere voor het verzorgen van voedselpakketten voor totaal 4 gezinnen in 2011 (bij een gemiddelde doorlooptijd van 3 maanden). We hebben net als in 2010 een contract opgesteld en getekend met de voorwaardes waaraan de hulp en de samenwerking moet voldoen. Een van de voorwaardes is dat het een gezin mét kinderen is. Er zijn afspraken gemaakt over een keer meelopen met het hele traject van inpakken tot afleveren, hiervoor zoeken we nog steeds iemand die dit op zich wil nemen. Ben je geïnteresseerd, laat het dan weten!

Stichting Happy Life is blij met de afronding van weer 3 projecten. Het is altijd fijn te zien dat mensen met een beetje hulp goed op weg geholpen worden naar een beter leven. De Happy Life gedachte, 'help elkaar' wordt in de projecten altijd uitgedragen, en we hopen dan ook dat de mensen dit oppakken om ook anderen te helpen.

Namens Stichting Happy Life,

Linda Nieuwenburg
Marcel Jong
Andrea Kraal