Kascontrole over boekjaar 2010

06-03-2011

Half februari 2011 hebben Mike van Alen en Willem Kraal de kascontrole van Stichting Happy Life uitgevoerd. De controle ging over het jaar 2010.

Zij hebben de controle uitgevoerd door middel van het controleren van de rekeningoverzichten, facturen en andere bewijsstukken. Ook werden de uitgaves van de projecten onder de loep genomen. 

Er was door de penningmeester een overzicht gemaakt van de verschillende kosten en uitgaves van het afgelopen jaar, de zogenaamde staat van baten en lasten. Deze staat is voor iedereen in te zien door hieronder op de betreffende link te klikken. Tevens zijn voorgaande jaren te zien, zodat een vergelijking kan worden gemaakt. In de toelichting kun je lezen waaruit de verschillende posten uit de staat van baten en lasten zijn opgebouwd.

De kascontrole commissie heeft een positief oordeel over zowel de administratie als over de financiele positie van Stichting Happy Life. Ook een paar adviezen zijn gegeven waar Stichting Happy Life weer van harte mee aan de slag gaat.

Wij willen de kascontrole commissie bij deze dan ook hartelijk danken voor hun inzet en advies!

Volgend jaar zal er weer een kascontrole plaatsvinden over het jaar 2011.

  • Klik hier voor de staat van baten en lasten in van Stichting Happy Life.
  • Klik hier voor de toelichting op de staat van baten en lasten.
  • Klik hier voor de conclusie van de kascontrole commissie.