Privacy

Algemeen
Deze website wordt beheerd door Stichting Happy Life. Alle gegevens die u op deze website achterlaat worden zo zorgvuldig mogelijk verwerkt. Stichting Happy Life waarborgt en respecteert uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens door Stichting Happy Life beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit "Privacy Statement" geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van "cookies" op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Statistieken
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen.

Websites van derden De website bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van Stichting Happy Life liggen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Stichting Happy Life is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en de software die u daarvan zou kunnen downloaden. Het is dus voor uw eigen risico, als u deze hyperlinks gebruikt.

Vragen / opt-out
Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop Stichting Happy Life uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Stichting Happy Life via ons contactformulier.

Indien u zich heeft aangemeld voor de digitale nieuwsbrief en u wilt deze niet meer ontvangen, kunt u zich afmelden via de laatst ontvangen nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar mail@helpelkaar.info.

Heeft u specifieke vragen of opmerkingen over deze website, dan kunt u gebruik maken van ons contactformulier

Wijzigingen Privacy Statement
Stichting Happy Life behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Disclaimer

Algemene informatie
De gegevens op de websites van Stichting Happy Life zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over Stichting Happy Life en de aan haar verbonden organisaties. Stichting Happy Life spant zich in om deze informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. De informatie kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Daarom kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend.

Auteursrechten
Op de website rust een auteursrecht van Stichting Happy Life. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, met uitzondering van de beperkingen die bij de wet zijn gesteld en behalve indien dat nodig is voor het zo efficiënt mogelijke gebruik van deze website.

Aansprakelijkheid
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Stichting Happy Life is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.