Afwerking kleuterschool Duda Utara (Bali)

mei 2012

Nieuw project

Stichting steunpunt Bali (SSB) heeft in het voorjaar van 2012 bij ons een projectaanvraag ingediend voor het opknappen van een kleuterschool op het eiland Bali. Stichting Happy Life heeft al eerder projecten van SSB gefinancierd, projecten die altijd gedegen voorbereid en uitgevoerd werden. Ook dit project willen we graag steunen.

Huidige situatie

De huidige situatie van de kleuterschool Kumara Asih in Duda Utara is verre van optimaal. Met een beperkt budget van de overheid is de ruwbouw van de kleuterschool gerealiseerd. Echter het budget was onvoldoende om het gebouw af te werken en een aanvullende aanvraag is afgewezen. Het gebouw is opgetrokken uit batako's, het normale bouw materiaal in Bali, maar de muren zijn niet gestuukt dus kijk men tegen het ruwe stoffige grijze metselwerk aan. De vloer is van aangestampte aarde gemengd met een beetje cement en vertoont hier en daar beschadigingen, waardoor de kleuters niet op de grond kunnen spelen. Bovendien kan de vloer alleen maar geveegd worden en niet met water gereinigd omdat er dan een modderpoel ontstaat. Al met al niet erg bevorderlijk voor de hygiëne. Ook ontbreken alle binnen deuren dus ook de toiletten zijn niet afsluitbaar. Er is geen waterleiding om de toiletten door te spoelen. De kinderen moeten, voordat ze naar het toilet gaan, eerst een emmertje water halen. Ook is er geen (buiten) licht en ontluchting in de toiletten. Plafonds ontbreken waardoor zo tegen de dakpannen aangekeken wordt en het geluid van de andere ruimtes vrij toegang heeft.

Doelstelling

De hier boven beschreven huidige situatie zodanig verbeteren dat er voor de kleuters van Duda Utara een schoon, veilig en hygiënisch verantwoord schoolgebouw ontstaat, waarin de kleuters hun schooltijd op een prettige en veilige manier kunnen doorbrengen. 

Aanpak

Wij willen de doelstelling bereiken door:
Pleisterwerk aanbrengen op het hele gebouw, zowel binnen als buiten
De binnenmuren in vrolijke kleuren schilderen en de buiten muren in een neutrale kleur passend bij de rest van de gebouwen
Plafonds in de lokalen aanbrengen
Toiletten laten betegelen, schilderen en voorzien van deuren, een lichtpunt en ontluchting
Aanleggen van waterleiding naar de toiletten
Betegelen van de lokalen en bergruimte
Tussendeuren zetten
Houtwerk (kozijnen en deurposten) aflakken

Werkzaamheden

Een op Bali normaal verschijnsel om gezamenlijk iets tot stand te brengen voor de gemeenschap zonder dat daar betaling tegenover staat heet Gotong Royong. In overleg met het schoolhoofd is een afspraak gemaakt met de Kepala Desa (de burgemeester) en de Kepala Dusun (voorzitter van de wijkraad). Met beide heren is afgesproken dat zij zou zorgen voor een deel van de benodigde opperlieden. Alleen de voor de echte vaklieden moet een vergoeding betaald worden. Het was niet mogelijk om ze via het Gotong Rojong principe beschikbaar te krijgen. Wel is men bereid om tegen een wat lager tarief de werkzaam heden uit te voeren.

Planning

Het project zal oktober 2012 van start gaan. De duur van de werkzaam heden is geschat op een doorloop tijd van 40 werkbare dagen.

Budget: 
€ 3.920,00